Vyberte stranu

© S&D Pharma SK s.r.o. 2022. Pri podozrení na HIT sa poraďte s lekárom. Táto stránka má výlučne informačný charakter. V žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu s odborným zdravotníckym pracovníkom (lekárom, lekárnikom). Informácie v nej neslúžia, nie sú myslené a nenavádzajú na diagnostiku, prevenciu ani liečbu HIT.

Potravina na osobitné lekárske účely HistApp® je určená na vnútorné použitie. Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojím lekárom a lekárnikom. HistApp® sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nesmie sa užívať ako jediný zdroj výživy. Alkohol a niektoré lieky môžu vo veľkej miere znižovať účinok enzýmu DAO. Má sa používať iba pod dohľadom kvalifikovanej osoby akou je lekár – špecialista. Potravina na osobitné lekárske účely sa musí uskladňovať mimo dosahu malých detí. Uskladňujte na suchom chladnom mieste. Tableta sa prehĺta vcelku.

Tieto webové stránky publikuje spoločnosť S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, 82105, Bratislava, Slovenská republika, ktorá je zodpovedná za ich obsah. Stránky sú určené pre adresátov zo Slovenskej republiky. Posledná aktualizácia: 05/2022.